logo MENU

Regulamin sklepu Rossa Kids

 

 

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem:www.rossakids.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma PPHU ROSSA-BIS ANNA ROSIK-DRABIK wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Brzeziny pod numerem:4459

Adres: 02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska 22
E-mail: sklep@rossakids.pl
Telefon: 533 881 919
NIP:  833-125-84-00
REGON:  750773158
Konto: 86 1020 3378 0000 1702 0315 1701

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

   

  § 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.rossakids.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.rossakids.pl  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3.  Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.rossakids.pl są fabrycznie nowe.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.

§ 4. Formy płatności

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
– za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
– przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,
– odbiór osobisty w sklepie

§ 5. Realizacja zamówienia

1.  Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia.
2.  Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Kupującego
3.  Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.
4.  Zamówienie jest realizowane w terminie do 30 dni. Średni czas realizacji zamówienia to 7 dni.
5.  W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części lub całości zamówionego towaru.
6.  Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód sprzedaży towaru w postaci paragonu lub faktury VAT.

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski.
 • Dostawy realizowane są za pośrednictwem  firmy  kurierskiej.
 • Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 • Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.

Zobacz Sposoby i Ceny Dostaw

 

§ 7. Zwroty i Reklamacja

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 2. Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta:  POBIERZ
 6. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres 02-220 Warszawa ul.Łopuszańska 22 lokal I-19
 7. Zwrot  pieniędzy dokonywany jest na podane przez kupującego konto w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub od daty otrzymania towaru wraz z odstąpieniem od umowy.

Wzór zgłoszenia reklamacji przez konsumenta: POBIERZ

§ 8. Wymiana

 1. Nieużywany towar na wymianę należy przesłać z dołączonym dowodem zakupu oraz poprawnie wypełnionym formularzem wymiany na adres siedziby firmy. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu. POBIERZ
 2. Wymiany można dokonać w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Towar wymienić można na inny rozmiar, kolor lub inny produkt w tej samej kategorii cenowej (wymiana 1:1).
 3. Wymiana realizowana jest do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.


9. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 2. Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.
 3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie.
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).